Spiritualitet

Noen tanker jeg har om emnet.. :-) 

Fritt gjenfortalt fra forskjelling kilder 

Hei og velkommen til mitt lille hjørne om Spiritualitet.

Her på denne siden vil jeg legge ut tanker og annet som jeg kjenner og syns er relevant.

Mitt liv har til alle tider vært preget av søken etter svar på de erfaringene og opplevelsene jeg har/ har hatt gjennom det spirituelle. Mye av min platform kommer fra antoposofi ( kunnskapen om mennesket), esoteriske studier og overføring fra læremestere. Startet allerede i ungsomstiden og utforske med hjelpere og andre dimensjoner. Renkanasjonstanken ble etablert i meg som 13 åring og mange biter av mine opplevelser til da falt på plass. Klarsynet har vært en del bestandig i mer eller mindre tydelighet. Tidelig på åttitallet hadde jeg mange drømmer som har kommet ut svært detaljert riktig. På 90 tallet gikk jeg i lære og studerte mange ulike retninger innen healing. Blandt annet reiki, den sjamanistiske veien og munai-ki.. Lenge levde jeg et dobbeltliv :-) Et liv i samfunnet og et i den flerdimensjonale sfæren. Healing  ble en klar bevissthet for meg i slutten av åttitallet og jeg begynte min oppgave som healer. De siste 20 årene har vært en fantastisk vei /reise frem til i dag. I dag arbeider jeg som kosmiskhealer, har gruppehealinger gjennom meditasjon, snakker lysspråket, renser hus, er spirituellveileder, klarsynt medium, har hjelpere fra mange forskjellige dimensjoner osv.. :-)

Det å leve er en fantastisk reise i frekvenser og energi.

Namesta <3 Hilde

Det spirituelle mennesket.

Fredrag  ( 15 november 2013 i SpiritTen)

Spiritismen er et stort tema, som ikke lar seg favne med få ord. Et sted må man likevel begynne, jeg finner det derfor naturlig å gi dere lesere et lite innblikk i filosofien, som er selve byggestenene i den spirituelle troen.

Spiritualismen, eller spiritismen, er ofte omgitt av en rekke tabu og myter. Personlig mener jeg dette kommer av uvitenhet, først og fremst. Tradisjonelt er ordet spiritualitet knyttet til det å tro, - å hente styrke i ånden. Det er noe man kan sette sin lit til og finne svar igjennom, i samsvar med egne indre verdier. Å være spirituell har altså ingenting med ytre påvirkning å gjøre, - det er en selvopplevd erfaring av det guddommelige.

Ett spirituelt menneske er ett fritt menneske. Det lar seg ikke påvirke eller styre av andre, verken i forhold til hva man skal føle, tenke, mene, tro eller handle. Fordi det respekterer seg selv og sine egne verdier, er det også i stand til å respektere andre.

Et spirituelt menneske er sitt ansvar bevisst. Det tør å se nøye på seg selv og ta beslutninger om hva det kan stå inne for, og ikke. Vi snakker med andre ord om et menneske som er i stand til å handle i overensstemmelse med samvittighet og i respekt både for seg selv og for andre mennesker.

Spiritualismen som bevegelse, er ingen religion, i det den tillater deg å tenke selv. Den er åpen for alle uansett tro og kan enklest forklares som et levesett.

Mens alle verdens øvrige religioner peger på deres læresystem og siger, at du skal tro derpaa, så krever spiritismen ikke nogen saadan underkastelse av sine tilhængere.

Den hævder, at forstandens lys er givet os ikke mindst til veiledning i religiøse spørsmål og siger derfor: Undersøg, prøv og døm!

Alfred Nielsen, 1927

Spiritualistene følger ingen lærebok, men forholder seg derimot til noen få enkle prinsipper. Det var spiritualisten Robert Owen, som i sin tid kom tilbake etter sin død og overleverte det, som senere ble utformet som de syv prinsipper, gjennom det engelske mediet Emma Hardinge Britten (fritt tolket):

  • En skapende kraft 
  • Respekt og likeverd for medmennesket
  • Erkjennelse av åndeverdenen
  • Sjelens evige liv
  • Personlig ansvar for våre handlinger
  • Belønning eller gjeld for våre gjerninger
  • Evig utvikling

Lik et tre formes og endres av tiden tann, har også den spirituelle bevegelse latt seg farge av tiden man lever i. Mens mange av de gamle spiritualister hadde en sterk forankring i den kristne tro, er dagens spiritualister mer mangfoldig, hva trosbakgrunn angår.

Gudsbegrepet er gjerne erstattet med ord som kraft, universell energi eller også Ånd, og det er ikke Gud selv, men mennesket som står i fokus. På mange måter kan man si at de syv prinsipper er redusert til en mer helhetlig forståelse av prinsippene.

I følge spiritualismen er mennesket gitt fri vilje. Vi er på jorda for å utvikle oss, hvilket betyr at vi også er ansvarlige for våre handlinger. Begreper som "djevel" eller "helvete" eksisterer ikke. Derimot tror vi på samvittigheten. Fokuset er med andre ord på det gode i mennesket. Prinsippet om "respekt og likverd for våre medmennesker", står derfor om mulig enda sterkere enn før.

Spiritualistene tror på et liv etter døden. Dette er viktig i denne sammenheng å understreke at dette ikke ensbetydende med at man tror på reinkarnasjon. Fokuset er først og fremst på etterlivet. Når vi dør, skilles ånden fra den fysiske kroppen og går over til en annen eksistens, ofte omtalt som "den andre siden". Dette er selve essensen i spiritualismen og referer til troen på at vi overlever døden og at våre kjære kan kommunisere med oss gjennom et medium.

Hilde.

Munay- ki

Foredag desember 2011

1. Healers Rite er den første rite (Hampe riter i quechua) som kobler deg til en linje av Earthkeepers fra fortiden som kommer og hjelpe deg i din personlige healing. De vet at vi alle har enorm åndelig hjelp tilgjengelig for oss. Disse lysvesener jobbe med oss ​​under våre meditasjoner og mens vi sover, for å helbrede våre sår fra fortiden og våre forfedre.

Det skaper kontakt med medisinmenn og kvinner fra fortiden. Denne riten vekker den helbredende kraften i hendene slik at alle du berører er velsignet.

2. Band of Power er den andre rite som er installert i din lysende energifelt, og en vakt på fem energi band som representerer jord, luft, ild, vann og rent lys. Disse bandene er plassert i ditt energifelt, fungere som filter som bryter ned negative energier som kommer din vei gjennom en av de fem elementene, slik at band energier kan være nær deg i stedet for den andre veien rundt. De Bands of Power er alltid aktiv, og den negative energien som kommer din vei sprette vekk fra dem, far direkte i jorden der de hører hjemme og kan "komposteres". I en verden full av frykt, negativitet og hat, noe som gir bandene en utrolig viktig beskyttelse.

De 5 lyse belter som du blir vevd inn i lysende energifelt for beskyttelse. Når konvertert all energien rundt deg til den gode energien som nærer din lett kropp

3. Harmony Rite er den tredje rite (Ayni karpay på Qechua), der du får sju arketypene i chakraene. En arketypen er et slags symbol, en arketype og arketypen, en anen måte å tenke og føle. I den første chakra, får slangen, i den andre jaguar, Hummingbird i tredje og Eagle / kondor i fjerde chakra. Deretter får tre erkeengler i tredje øverste chakraene. Huascar Inca, vokteren av underverdenen, og det ubevisste blir sendt inn i femte chakra. Quetzalcoatl, den fjærkledde slangen og vokteren av den midterste verden (vår bevisste våkne verden), får den sjette chakra, og Pachacuti, vekteren av øvre verden (vår høyere bevissthet) og vekteren av tiden, fikk den syvende chakra.

4. Seer Rite: Er den fjerde og siste rite of Foundation Rites (i quechua Kawach ritualer). Dette øker din indre visjon, å se deg selv fra innsiden, og å få inn den åndelige usynlige verden rundt deg. Den lærer deg å oppfatte verden som består av energi og ånd. Du utvikler din evne til å se multi-dimensjonal.

Wisdom Tradition ritualer

5. Daykeepers Rite: Femte rite (i quechua, Pampamesayoq rite). Daykeepers var vinnere av den gamle stenaltarna funnet rundt om i verden på hellige steder, fra Stonehenge til Machu Picchu. Daykeepern kan tilkalle kraften i disse altere til å helbrede og balansere verden. Denne energioverføring kobler deg til en linje av Laikas fra fortiden. Ifølge kunnskaps kalt Daykeepern solen hver morgen på vekst og fall av kvelden, tilbrakte harmoni mellom menneskene og moder jord. Daykeepers var jordmødre, de som hadde kunnskap om urter og visdom. Oftest var de vanlige kvinner som hadde visdom feminine energier på jorden. Denne riten hjelper deg å helbrede indre feminine, bakenfor frykt og handle i fred.

6. Wisdomkeepers Rite: Sjette ritus, (i Quechua, Altomesayoq ritualer). Legenden forteller at den gamle visdom funnet i høyfjellet. De islagte snø toppene ble betraktet som elektrisk justerbare seter, og akkurat som de andre fjellene i verden var det der man møtte det guddommelige. Bloodline av Wisdomkeepers er medisin menn og kvinner fra fortiden som beseiret døden og gikk ut av tiden. Widomkeeperns oppgave er å beskytte medisin-læren og dele dem med andre når det føles riktig. Denne riten hjelper deg til å gå ut av tiden, smake evigheten og hele maskuline.

7. Earthkeepers Rite: (i quechua, Kurak Akuyek ritualer). Denne syvende riten forbinder oss med erkeenglene som ser over vår galakse og alt liv på jorden. De er sagt å ha menneskelig form og være så høye som trær. Du får også koblet med solen og stjernen brødre og søstre. Earth keeper som er forvaltere av alt liv på jorden, har direkte beskyttelse av erkeenglene og kan samle sine styrker når de trenger for å bringe helbredelse og balanse til ulike situasjoner. Denne riten gjør deg til en tjener og agent for alt liv på jorden, og lære forskjellige måter å bruke seeren, og å drømme om i verden til å bli. Det hjelper deg til å drømme om i verden til å bli transformativ ritualer

8. Starkeepers Rite: (i quechua, Millku eller Mosok Karpay Rites) Denne åttende riten forankrer deg trygt til tiden etter den store forandringen som sies å finne sted rundt 2012. Ifølge vitenskapen og kunnskapen som din fysiske kropp begynner å utvikle seg til homo lysende. Dette betyr at aldersprosessen blir bremset ned, DNA blir omprogrammert, og man blir resistente mot sykdommer man en gang ble utsatt for. Når du mottar disse ritualene, du får også en følelse av forvaltning for tiden som kommer, og alle fremtidige generasjoner.

Din fysiske kropp begynner å utvikle seg til en lett kropp

9. Creator Rite: Den niende rite. (I quechua, Taitanchis Rites). Når du mottar denne innvielsen, vekke deg lyset av Gud eller Kristus bevissthet i deg som bringer i deg en følelse av å forvalte og være representativ for hele skaperverket, fra den minste sandkorn til den største galakse av stjerner. Denne riten har ikke tidligere vært tilgjengelig for oss på jorden, selv om det har vært personer som hadde tatt hans Kristus bevissthet, bare mellom ånd og menneske.

De hever skape lys i deg og fremkaller en følelse av forvaltning for hele skaperverket fra den minste sandkorn til de største galakser.

10.Nytes velsignelsen.

Hilde.

De 12 trinnene i lyskroppen.

Vårt dna og våre lyskropper aktiveres. Her presenteres en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen. 

"Luminous beings are we, not this crude matter" -Yoda-

Menneskene er i ferd med å stige opp. Vi lever i en tid med omfattende og pågående transformasjoner.

Vi klargjøres for det som skal komme. Vårt dna og våre lyskropper aktiveres. Dette er en vakker prossess men tidvis kan den oppleves som forvirrende. Vi presenterer her en oversikt over de tolv utviklingstrinnene i aktivering av lyskroppen.

DNA

Menneskenes vitenskap har til nå kalt 90 % av DNA for "søppel" (junk DNA). Faktum er at det menneskelige DNA inneholder genetisk materiale fra enhver art fra Jorden + genetisk materiale som er holografisk kodet med menneskets kollektive erfaringer og erfaringer fra deres holografiske samkjøringsnett av inkarnasjoner, så vel som deler av genetisk koding fra arter på 383 oppstigende planeter i fem lokale univers! Deres DNA inneholder også en latent koding for mutasjon av den fysiske kroppen til lyskroppen - -Ariel-

Lyskroppens første nivå

I mars 1988 ble alle lysarbeidere aktivert til minst det første nivået. Det var som et lysbluss ble tent i DNA et, "på tide å dra hjem" og "på tide å slippe alle tette energier"!

(Når kroppen slipper tettheter vil den ha tendens til å få hodepine, oppkast, diarè, kviser, svimmelhet, verk i muskler og ledd osv.)

Før mars 1988 var bare ca 7 % av de genetiske kodene aktivert. I det første nivået aktiverte det Åndelige en hel serie med disse latente kodene ved å stråle inn en tone/farge- sekvens.

Mutasjonsprosessen var i gang. Forandringer i DNA og måtene cellene fordøyer energi (ATP - ADP).

Lyskroppens andre nivå

De sjettedimensjonale grunn - malene blir gjennomstrømmet av Lys og begynner å forløse fjerdedimensjonale strukturer som knytter deg til karmiske opplevelser på tvers av tid.

Derfor desorientering, "hvem er jeg?", "hvorfor er jeg her?", en begynnende liten følelse av at det finnes noe Åndelig i denne verden. Forandringene begynner å skje veldig fort her. Mange fysiske symptomer. Trøtthet.

Lyskroppens Tredje nivå

Her blir de fysiske sansene veldig sterke. Her oppdager man ofte på ny seksuelle gleder.

Mye sentrering i den fysiske kroppen og den begynner å åpne seg til levende overføringsenhet for høyere energi.

Kroppen har til nå blitt badet i lys, nå får hver celle lys fokusert på seg gjennom det aksiale systemet. På dette nivået er det ikke lengre mulig å reversere lyskropp prosessen. I det tredje nivået blir det også skapt et fokuspunkt mellom denne og alle de andre planetene som stiger opp fra det fysiske planet slik at vi alle er synkronisert. (Det er ikke bare denne planeten som stiger opp; hele dimensjonen stiger opp! Kildens innpust!!

Lyskroppens Fjerde nivå

Her begynner de mentale nivåene å komme. Dette starter en massiv forandringsprosess i hjernens kjemi og elektronmagnetisme. Regulator krystallene i den eteriske kroppen (holder linjer av lys fra femtedimensjonens mal) kan bli svært ubehagelige, noe som kan medføre hodepine, svimmelhetsanfall, brystsmerter, uklart syn eller hørselen kan forsvinne en stund.

(OBS: Smerter i brystet er noe man kan ha gjennom hele Lyskropp prosessen, da hjertet åpner seg på et stadig dypere plan.)

- Her kan du få de første prøvesmakene på ikke - linjær tenkning. Det er som om den mentale kroppen sier: " hei, kanskje det ikke er jeg som kjører dette showet alene likevel!"

- Her dukker det vanligvis opp personer/situasjoner som dirigerer deg i åndelig retning.

- Her får du virkelig følelsen av at det finnes noe "åndelig", men mye protest fra den mentale kroppen

Lyskroppens femte nivå

Her begynner mentalkroppen å lete etter "åndelige spor"

Drømmene kan begynne å forandre seg (våken drømming).

Stadig mye kontroll og forvirring i mentalkroppen, muligens stadig mer ikke-linjær tenkning som gjør at det kommer opp en del overlevelsesfrykt i mentalkroppen.

Her begynner man å bli klar over at man er så mye mer enn man trodde.

(Å neida, det er vi ikke! Sier mentalkroppen og slamrer igjen døren.... Slik åpner den og lukker den seg et langt stykke ut i prosessen)

Du blir oppmerksom på at du vi holder bilder av virkeligheten som ikke er våre - begynner en mental utsorteringsprosess - bildene ligger i feltene våre og vi begynner å føle oss virkelig begrenset av dem!

Lyskroppens sjette nivå

Her begynner vi å skifte ut bildene i vår virkelighet på en aktiv og bevisst måte.

Vanligvis er det her det Åndelige spleiser oss med andre som er opptatt av Lyskropp - prosessen.

Du kan få opplevelser av at ting ikke er solid/fast, flasher av multidimensjonalitet, og følelsen av at ingenting er virkelig. Dette kan virkelig bli et sjokk for mentalkroppen som ønsker kontroll og oversikt, plutselig ser du hele bildet på en gang!

Mange forlater planeten på dette nivået, fordi det kan kjennes så ekstremt ubehagelig. Ha medfølelse med dine medlevninger på dette stadiet, for det er her man får en total omstrukturering av hele ens intentitet. Alle går vanligvis gjennom et revurderende stadium som føles ubehagelig. Det er her mange forlater livet ditt, venner skifter, skifter jobb, partner, gifter seg eller skiller seg. Om du har holdt hardt på ting her, kan dette nivået vare opptil ett år, og kjennes veldig vanskelig. Man får nye personer inn i livet sitt som er mye mer i samklang med de nye energi feltene. Vanligvis mellom 6. og 7. nivå opplever man en nedstigning av det Åndelige. Dette betyr den større delen av deg i de øvre dimensjonene kommer ned i den fysiske kroppen og snur opp/ned på alt.

Omtrent 1/3 av lyskroppen er nå lyst opp i den eteriske grunn-malen.

Opplevelser av å stråle ut lys, flasher av telepati og kommunikasjon på et dypere nivå.

Polariseringen blir sterkere. Du ser at de som begynner å leve "Himmelen" på Jorden lever side om side med de som opplever "Helvete" på Jord

(Husk at alle vesener er enorme, multidimensjonale Gudommelige Mestre)

Lyskroppens syvende nivå

Her starter de emosjonelle stadiene av Lyskroppen; fokusert på en dypere og dypere åpning av hjerteshacra - hjertet åpnes, følelsen av kjærlighet til planeten åpnes, man forelsker seg i alt og blir mye mer barneaktig i måten å være på.

Har man blokkeringer i den emosjonelle kroppen på dette stadiet, kommer de nå til overflaten for fullt.Man blir mye mer følsom enn før, mer lik barn i uttrykk og skiftninger. Opererer stadig mer i Nuet, mange strekker med full tilstedeværelse - det føles godt!

Den emosjonelle kroppen renser nå ut gamle mønstre og det kan nå bety at mange forhold gjøres opp. Forholdene til folk rundt begynner å bli transpersonlige (ikke basert på følelsesmessige bindinger, - noen ganger kan man virke "kald" fordi de emosjonelle krokene som hekter seg fast i folk ikke er der. Et skifte fra å være i karmiske relasjoner til ikke karmiske. Åndeligbaserte forhold.)Hjerteshacra åpner seg til et mye dypere nivå enn det noen gang har vært, (brystsmerter). Membranen i hjerteshacra som før har holdt oss fra å være multidimensjonell, er borte.

Alle kroppene begynner å smelte sammen (det forente chacra), frykt eller blokkerte følelser kommer opp når de ikke er på linje med hverandre.

Pineal og hypofysen begynner å åpnes på dette nivået. Du kan kjenne press i panne og bakhode. Når hypofysen fungerer på sitt høyeste nivå, kan man ikke dø eller eldes; derfor begynner folk å se så unge ut på dette stadiet.

Du kan også føle smerter (skarp smerte) på toppen av hodet (fontanellen); det fjerde øyet begynner å åpne seg - ditt multidimensjonale syn. Man kan begynne å få rare opplevelser, og seg selv i andre dimensjoner eler i andre kropper på planeten.

Her kan man forholde seg ganske fjerdedimensjonalt i bevisstheten; "ikke skal jeg bare stige opp i morgen, jeg skal også helbrede hele denne planeten...Osv."

De fleste går her inn i noe som vi kaller spirituelle ambisjoner eller signifikans. (Spise den "riktige" maten, gjøre alle de "riktige" åndelige tingene) Dette er den mentale kroppens forsvarsmekanisme for å unngå følelser av skam, skyld og verdiløshet. Sterkt ego - forsvar.

Her faller man ofte inn i et åndelig manisk - depressiv mønster, i det ene øyeblikket er man gudommelige, multidimensjonelle mestre, i det neste helt verdiløst.

Paradoks mellom å være en så enorm multidimensjonell skikkelse i en så liten, materiebasert kropp.Du begynner å handle ut fra ditt Åndelige hver dag. Du lærer hva som får ditt hjerte til å synge.

Lyskroppens åttende nivå

Pinealen og hypofysen begynner å vokse og forandre fasong. Du kan føle press i hodet, eventuelt hodepine. (Hvis du hat mye smerter, fortell deg selv i 5D at dette går for fort+ at endorfiner forløses)

Hjernen blir større, kranial ekspansjon, folk kan forandre hodefasong. Trykk ved pineal/hypofyse.Aktivering av frø - krystaller, tre små krystaller som mottar Lys- språket. (En over hvert øyebryn - rett over pupillene, det tredje øye er like under hårlinjen i linje med nesen.)

Aktivering av opptaker - celle - mottaker - krystall (på høyre side av hodet, ca en halv tomme over øret) - en struktur som holder enorme mengder informasjon som sjelen har samlet gjennom mange inkarnasjinssykluser på ulike planeter og stjerner (kiling/brenning på det området).

Det 8. 9. og 10. shacra aktiveres, du begynner å få tak i det multidimensjonale sinn og kan motta det som kalles lys - språket. Når pineal og hypofysen er åpne og fungerer sammen skapes en regnbuelinje fra det fjerde øyet til det tredje - det er en dekodingsmekanisme for høyere - dimensjonelt språk. Hjernens funksjoner forandrer seg og man kan begynne å oppfatte og tenke geometri og toner.Kan føle at du ikke kan snakke med folk rundt deg, for det finnes ingen ord for man har ingen ord for opplevelsene.

Det er svært vanlig i det 8. nivået å bli redd for å ha fått Alzheimer; kan ha problemer med å huske hva du spiste til frokost osv, også vanlig med en slags råden i en setning, eller rett og slett ikke forstå hva folk sier til deg. Det skapes nye veier i hjernen, - men alt vil gå over.

Du kan få en masse toner i ørene, se flasher av lys, farger og bevegelser i hodet; dette er alt kommunikasjon med det Åndelige - koder, som du etter hvert vil forstå (det gjør det forente shacra). Nå er man virkelig på vei Hjem! Du haker deg inn på din egen multidimensjonalitet.

Etter hvert blir man klar over at man kan være hvor som helst og gjøre hva som helst, og alt man gjør og er, fordi din Ånd dirigerer deg til det. Du følger din Ånd i hvert skritt og hvert åndedrag.

Kommunikasjon med folk på et helt nytt nivå. PÅ dette stadiet vet ikke folk helt hva de skal "gjøre med deg" fordi feltene er forandret og ingen kroker er ute som de kan hekte seg på.

Det er ikke lengre så mange "up`s and downs" - man manifisterer det multidimensjonale gjennom kroppen.

En annen ting på det 8. nivået er at man utvider sin bevissthet, ikke bare gjennom det dimensjonelle, men også på tvers av parallelle verdenen; du blir i stand til å koordinere dine energier tvers over parallelle virkeligheter.

Det 8. nivået er en av de mest transformerende, ting går veldig fort og man kan virkelig føle at maan blir gal: Du kan oppdage deg selv snakke i rim, ikke klare å snakke i det hele tatt eller snakke bakvendt. Du vil forstå etter hvert, og alt går bokstavelig inn i ditt DNA.

Det er også en mutasjon av nervesystemet, og hele sanseapparatet kan "forstyrres", hjernen kan "skramle" - vær tålmodig med deg selv! Bruk HUMOR!!!

Det er svært vanlig med hjerneforstyrrelser eller urytmisk hjertebank her - den 5. dimensjons sirkulasjonssystem holder på å komme på plass, hjertet mottar det dobbelte av elektriske impulser.

Når 95 % av lysarbeidere er i det 8. nivå vil de hekte seg fast i gruppebevisstheten og bringe inn et helt nytt tjenesteprogram for denne planeten - en åndelig "superhighway"!

Lyskroppens niende nivå

Du begynner å forstå Lys-språk, geometri/lys/farger/toner blir forskjellig - alt dette er sjette dimensjon. Din Ånd bruker dette språket for å forandre strukturen i grunn - malen til nye maler for den 5. dimensjonelle lyskroppen.

Aktivering av 7. dimensjon stoff kan skape smerter i korsryggen og følelse av tunge energier i hofteområdet.

Nye Alpha/Omega strukturer åpner seg og tillater deg å ta inn mer høy energi.

På dette stadiet kan du oppdage at du skifter kroppsform, blir større, blir mindre, høyere eller begynner å vokse "vinger". Du kan bli oppmerksom på andre kroppsformer enn det menneskelige.

Du blir mye mindre opptatt av hva andre tenker om deg på det personlige plan. Alt som betyr noe for deg er hvordan du uttrykker din Ånd i hvert skritt du tar.

Hypofysen åpner seg mer og mer og produserer mer veksthormoner. Hos kvinner kan dette forårsake en ubalanse - føle seg sliten, deprimert, utflod, uregelmessig mens m.m.

Vanligvis er det en massiv nedstigning i begynnelsen av det 9. nivået. Dette kan være en av de vanskeligste stadiene fordi det krever en total overgivelse til din Ånd. Du vil forstå at du alltid har vært et gudommelig instrument - at du er "Ånd - i - bevegelse".

For de fleste er det dette man har jobbet imot gjennom livstider. Ekstasen som venter på den andre siden av døren er ubeskrivelig. Dette nivå er overgivelse. Det er motstand som gjør vondt.

Overlevelsesangsten slipper nå tak - blir uviktig, frykt kan fortsatt komme opp fordi du ennå er i denne verden, men du kan hele tiden sette disse illusjonene til side.

Det 3, 6. og 9. nivået frakobles du fra den allmenne virkeligheten (consensus), og kjenner at det gjør vondt når du går inn igjen.

Du begynner å stråle, øynene dine ser veldig klare og annerledes ut for folk.

Ditt 9. og 10 shacra åpner seg mer og ditt 11. og 12. shacra åpner seg.

Du får kontakt med kristusenergien og begynner å operere fra kristusnivå (går inn og ut av dette til det stabiliserer seg). På dette nivået beveger du deg inn i tilstander du aldri før har vært i, opplever din egen sannhet og betingelsesløs kjærlihghet og kraft. Det kalles den Trefoldige Flammen og ressonerer i alle dimensjoner. På slutten av det niende nivået begynner en nedstigning (desencion) vanligvis ganske massiv.

Du har nå gått gjennom all overgivelse av ego - og denne nedstigningen er ekstremt transformerende: du begynner å sende ut lys.

Lyskroppens Tiende nivå

De tre siste nivåene av Lyskroppen kalles de "åndelige nivåene". Her er alle felter fullstendig koerent. Chacraene er åpne til det 14 chacra. Feltene er sammensmeltet og du er fullstendig sammenkoblet med Kristus` Oversjel på eneste ??an av din skikkelse. Du er din"I AM" (JEG ER).

På det 10. nivået får du avatar evner. Det betyr at du kan være akkurat hva du vil, når du vil. Teleportasjon, aportasjon og manifestasjon kommer inn på dette nivået av Lyskroppen.

Du har sluppet alle bindinger og opererer fra din multidimensjonale skikkelse - ditt høyeste selv.

Du begynner å bygge på det som kalles Merrrkabah - farkost i dine energistrukturer. Merabah betyr vogn på Hebraisk. Merkabah er en krystallisk Lys-struktur som gjør at du kan reise gjennom rommet, tiden og dimensjonene fullstendig i din egen totalitet.

Denne Lys strukturen skaper du av dine egne felter med assistanse av ditt åndelige selv. Snakker om tre forskjellige funksjoner:

-Englefunksjon

-Rombrødreskapet eller den

-Utenomjordiske funksjonen og de oppstegne Mestrene funksjonen.

Alle disse passer sammen, når tiden for oppstigningen kommer vil fellesskapet mellom lyskroppene rundt hele planeten hekte seg sammen alle Merkabah farkostene de bygger i sine egne felter, lenker dem sammen rundt hele planeten og forme jordens lyskropp!

Planeten Jorden blir tatt fra den tredje dimensjon - og dimensjonen vil kollapse. Oppstegne Mestrene vil være dirigenter og navigatører. I det 10. Lyskroppnivå begynner du bevisst arbeidet med dette.

Lyskroppens ellevte nivå

Du har bygget din Merkabah struktur og skifter inn i det 11. nivået. Dette er stadiet da du bestemmer deg for om du vil bli i Lyskroppen og stige opp med planeten, eller om du vil stige opp før planeten og opptre som et framstående mannskap eller om du vil gå tilbake til en ren energiform.

Dette bestemmes på det 11. nivået av Lyskroppen, når du er koblet sammen med din høyere dimensjonelle Merkabah gjennom de aksotonale linjene. Disse linjene deler av din legemlige Lyskroppstruktur, men de knytter deg også til andre stjernesystemer og universer.

Lys-linjene ligger langs de fysiske akupunktur punktene og forbindes til din fysiske kropp til noe som kalles "spinn punkter". Gjennom mutasjonsprosessen har det blitt bygget et helt nytt femtedimensjonelt sirkulasjonssystem, cellenes regenerering ble fullført gjennom spinnpunktene - regenerering på molekylært plan.

Din Ånd har forsterket disse strukturene gjennom alle nivåer av Lyskroppen og forberedt din fysiske kropp til å kunne ta i mot den større Merkabah. I det 11. nivået av Lyskroppen er disse strukturene helt og holdent på plass og fullstendig aktivert.

All tid foregår samtidig. Du vil komme ut og inn av følelsen av å være overalt på en gang og samtidig være i en tidslinje. Det kommer til å bli morsomt når du oppdager at dette med tidligere liv er en vits: Du har mange liv samtidig, og de har alle ressonans.

Hver gang du velger Lys i hvilken som helst av parallellene, påvirker det hvert eneste liv du noen gang har hatt! (Det er 7-8 millioner lysarbeidere inkarnert i denne paralellen alene!) Det du ønsker å gjøre mer av alt i denne verden er din nøkkel for å manifestere din del av den Gudommelige Plan. Mange av oss er her med svært spesiele kunnskaper for å hjelpe denne planeten.

På det 11. nivået av Lyskroppen manifesterer du din versjon av himmelen på Jorden og får uttrykke din Ånds ekstase.

Lyskroppens tolvte nivå

Her går du til handling i forhold til det du har bestemt deg for å gjøre. Det kan være å forbinde deg med andre folk om på planeten eller hva som helst. Det er mange strukturer som må komme på plass i den endelige oppstigningen til denne planeten. Du lever nå i en konstant sammensmeltning med alle parallellene.

(Hver gang du tar et valg som ikke er Åndens valg, vil alltid valget til det Åndelige skje, men en parallell bli spunnet ut for å holde det andre valget. Det finnes derfor kvadrillioner, zillioner av disse parallelle virkelighetene. Men når dere våkner opp for å følge det Åndelige blir alle disse parallellene samlet sammen. Så det finnes ett punkt der alle disse parallellene har smeltet sammen og tilbake finnes kun Åndens vei fra det øyeblikket den ble skapt.)

Det var aldri et karmaspill unntatt i Akasic Records, du trenger derfor ikke å ta alt dette med deg, ikke i noen av kroppene. 

Så når du skifter fra det 11. til det 12. Nivået av Lyskroppen så er dette den endelige aktiveringen fra den Guddommelige Planen for planeten Jorden.

Alle er i sin Lyskropp og følger sin Ånd i total suverenitet og total mesterlighet.

Kilde:What is lightbody (Thashira Tachi-ren)